Cơ cấu tổ chức

Cập nhật : 25/12/2015
Lượt xem: 1071

Lãnh đạo:

 

Viện trưởng:

TS. Lê Anh Dũng

 

Điện thoại:

04.62694402

 

Email:

ladungvigac@gmail.com

 

Phó Viện trưởng:

TS. Nguyễn Phi Sơn

 

Điện thoại:

04.62694414

 

Email:

sonnguyenphi@gmail.com

 

Phó Viện trưởng:

TS. Phạm Minh Hải

 

Điện thoại:

04.62694410

 

Email:

minhhaialas@gmail.com

 Văn phòng:

 

Chánh Văn phòng:

Bùi Nguyễn Hoàng

 

Điện thoại:

04.62694404 - 0912569406

 

Email:

bnhoang68@gmail.com

 

Phó Chánh Văn phòng:

Lưu Thị Thúy Ngọc

 

Điện thoại:

04.62694405

 

Số Fax của Viện:

04.62694405

 

Văn thư:

04.62694406

 

Thường trực bảo vệ:

04.62694407

 Phòng Kế hoạch - Tài chính:

 

Trưởng phòng:

Lại Văn Thủy

 

Điện thoại:

04.62694369

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Đức Mạnh

 

Điện thoại:

04.62694489, 0987402329

 

Email:

manhvigac@gmail.com

 

Kế toán trưởng - Phó Trưởng phòng:

Hoàng Thị Xuân

 

Điện thoại:

04.37561153, 04.62694409

 

Email:

xuanhoangtc@gmail.com

 Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế:

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Điện thoại:

04.62694413

 

Email:

ntthuongkhcn@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Công Sơn

 

Điện thoại:

04.62694412

 

Email:

ncs.congson@gmail.com

 

 

Quản trị mạng:

Trần Việt Cường

 

Điện thoại:

04.62694436

 

Email:

Mr.CuongTV@gmail.com

 Phòng Đào tạo Sau đại học:

 

Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Phó Trưởng phòng:

Bùi Thị Thanh Huyền

 

Điện thoại:

04.62694419

 

Email:

buithanhhuyen78@gmail.com

 Phòng Nghiên cứu Trắc địa:

 

Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Phó Trưởng phòng phụ trách:

Phan Doãn Thành Long

 

Điện thoại:

04.62694426

 Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS:

 

Trưởng phòng:

Đồng Thị Bích Phương

 

Điện thoại:

04.62694420

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Thị Chi

 

Điện thoại:

04.62694421

 Phòng Nghiên cứu Đo vẽ Ảnh và Viễn thám:

 

Trưởng phòng:

 

Điện thoại:

  
Phó Trưởng phòng phụ trách:


Nguyễn Thanh Thủy

 Điện thoại:

 
  Email: ntthuydostic@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

Hoàng Thị Thu Hà

 

Điện thoại:

04.62694417

 Phòng Thí nghiệm Trọng lực:

 

Trưởng phòng:

Đinh Xuân Mạnh

 

Điện thoại:

04.62700362

 

Phó Trưởng phòng:

Lê Viết Nam

 

Điện thoại:

04.62700364

 Trung tâm Triển khai công nghệ Đo đạc và Bản đồ:

 

Giám đốc:

Đỗ Thị Hoài

 

Điện thoại:

04.62700366

 Trung tâm Trắc địa Công trình và Địa chính:

 

Giám đốc:

Vũ Duy Tân

 

Điện thoại:

04.62694427

 Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ:

 

Giám đốc:

Lưu Hải Âu

 

Điện thoại:

04.62694430

 

Email:

haiauvnc@gmail.com

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ:

 

Phó tổng biên tập:

Đinh Tài Nhân

 

Điện thoại:

04.62694424

 

Email:

tapchiddbd@gmail.com

Phân viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại Tp. HCM):

 

Phân Viện trưởng:

Nguyễn Minh Thể

 

Điện thoại:

08.37403824, 08.62690415

 

Fax:

08.37403824


Điện thoạ

Điện thoạ