Hiện nay nhu cầu đất cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ngày càng tăng lên. Để có đất phục vụ nhu cầu xây dựng, cần ...
Trọng lực là một ngành khoa học về trái đất và sự biến thiên của nó theo thời gian. Đại lượng xác định được của lực hút trái đất còn được gọi là giá trị trọng lực là hằng số cơ ...
Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thực ...
Ngày 16/12/2011 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Nghiệm thu công trình Đo trọng lực Hạng I ở Việt Nam