Hiện nay nhu cầu đất cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ngày càng tăng lên. Để có đất phục vụ nhu cầu xây dựng, cần ...
Trọng lực là một ngành khoa học về trái đất và sự biến thiên của nó theo thời gian. Đại lượng xác định được của lực hút trái đất còn được gọi là giá trị trọng lực là hằng số cơ ...
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác ...
Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước. Đến dự Hội nghị có Thứ ...