Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tham gia Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc Ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 tổ chức ngày 05/10.
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 35 (tháng 3 / 2018)
Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Thanh Thạch, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ như các file đính kèm sau: