Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng về đề tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC ...
Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của 02 thí sinh: Nguyễn Thanh ...