Quyết định về việc cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sỹ

Cập nhật : 02/08/2011
Lượt xem: 216
Quyết định về việc cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sỹ
 
Ngày 28 tháng 07 năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 3080/QĐ-BGDĐT cho phép Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ Đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành trắc địa cao cấp mã số 62.52.85.10.