Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng

Cập nhật : 06/11/2017
Lượt xem: 309
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho
nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng về đề tài:

“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do
bức xạ mặt trời tại lưu vực sông Cầu”

          Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ,

          Mã số: 62.52.05.03

          Thời gian:8h30, thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ,

                số 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tới dự ./.