Thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hùng

Cập nhật : 18/10/2017
Lượt xem: 357
Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng với đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông Cầu”. 
     Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.  
     Mã số:  62.52.05.03
Các cơ quan, đơn vị và độc giả quan tâm có thể tải thông tin dưới đây:

1. Thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án
Thong_tin_ve_KL_moi_cua_LATS.pdf

2. Tóm tắt nội dung luận án bằng tiếng Việt
Tom_tat_luan_an_NCS_Nguyen_Van_Hung_tiengViet.pdf

3. Tóm tắt nội dung luận án bằng tiếng Anh
Tom_tat_luan_an_NCS_Nguyen_Van_Hung_tiengViet.pdf

4. Toàn văn luận án
Toan_van_luan_an_NCS_Nguyen_Van_Hung.pdf