Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng về đề tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC ...
Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của 02 thí sinh: Nguyễn Thanh ...
08 giờ 30 phút ngày 18/8/2016, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ “Nghiên cứu phương pháp bình sai ổn định mạng lưới độ cao quốc gia trong hệ độ ...