Ngày 12/4/2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ Trao bằng tiến sĩ đợt I năm 2018 cho tân tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng. Tham dự lễ Trao bằng có Lãnh đạo Viện Khoa học Đo ...
Ngày 19 tháng 11 năm 2014, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của viện khoa học đo đạc và bản đồ đã xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...
Đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...