Ngày 15/12/2017, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức tổng kết 5 năm công tác đào tạo sau đại học và trao bằng tiến sĩ cho tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương. Đến dự hội nghị ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch với đề tài: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển hệ quy ...
Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ...
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng