Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia

Cập nhật : 28/06/2017
Lượt xem: 291
(Đề tài đang thực hiện
Ngày đăng ký: 01/07/2016
Ngày bảo vệ: 30/06/2017
Năm thực hiện: Đề tài năm 2016
Cấp: Đề tài cấp Bộ
Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa
Nội dung đề tài:
Mục tiêu của đề tài: Xây dựng phương pháp và lập phần mềm giải quyết hiệu quả bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia dựa trên các giá trị dị thường trọng lực được xác định trên các điểm trọng lực chi tiết trên lãnh thổ quốc gia và phương pháp kriging tổng quát