Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát

Cập nhật : 28/06/2017
Lượt xem: 227
(Đề tài đang thực hiện
Ngày đăng ký: 29/12/2016
Ngày bảo vệ: 29/12/2018
Năm thực hiện: Đề tài năm 2016
Cấp: Đề tài cấp Nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phi Sơn
Nội dung đề tài:
Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020"