STT
Mô tả
Tải về
1

TNMT.2020.07.05 “Xác định tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu GNSS trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam”

- Xác định tổng lượng điện tử tự do (TEC), lượng hơi nước tích tụ (PWV) từ dữ liệu GNSS trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Ngày ĐK: 28/05/2021 - Ngày BV: 28/05/2021 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lại Văn Thủy

(1)
2

TNMT.2020.07.02 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia”.

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia

Ngày ĐK: 27/05/2021 - Ngày BV: 27/05/2021 - Chủ nhiệm đề tài: KS. Ngô Thị Liên

(3)
3

TNMT.2018.07.06 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn trực tuyến tại khu vực đô thị bằng công nghệ WebGIS và truyền dẫn không dây”

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn trực tuyến tại khu vực đô thị bằng công nghệ WebGIS và truyền dẫn không dây

Ngày ĐK: 27/05/2021 - Ngày BV: 27/05/2021 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huệ

(1)
4

TNMT.2018.07.05. “Nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn đáy sông, biển trên cơ sở tích hợp thiết bị đo sâu hồi âm với hệ thống IMU-GNSS-RTK trên xuồng không người lái”.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn đáy sông, biển trên cơ sở tích hợp thiết bị đo sâu hồi âm với hệ thống IMU-GNSS-RTK trên xuồng không người lái

Ngày ĐK: 27/05/2021 - Ngày BV: 27/05/2021 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thành Việt

(3)
5

TNMT 2018.07.07 "Nghiên cứu ứng dụng thiết bị trọng lực tuyệt đối trong đo vẽ thành lập bản đồ dị thường trọng lực phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường".

- Nghiên cứu ứng dụng thiết bị trọng lực tuyệt đối trong đo vẽ thành lập bản đồ dị thường trọng lực phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường

Ngày ĐK: 27/05/2021 - Ngày BV: 27/05/2021 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Dũng

(6)