Ngày 24 tháng 01 năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá hiện ...
Trân trọng kính mời quí vị độc giả góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
Sáng mai (4/5) theo giờ Việt Nam, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh viễn thám quang học VNREDSat-1 tại sân bay vũ trụ Kourou (Guyana, thuộc Pháp)
Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Hội đồng khoa học đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn ...