Bài báo của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa công bố quốc tế
Bài báo của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa công bố quốc tế
Toàn cảnh buổi làm việc Ngày 24 tháng 01 năm 2013, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn chuyên gia đo đạc và bản đồ Hàn Quốc gồm GS. TS. Jay Hyoun Kwon làm trưởng đoàn, TS. ...
Toàn cảnh buổi làm việc GS. Yamaguchi & GS. Venkatesh của Đại học Osaka City và Đại học Nagoya trong chuyến công tác tại Việt Nam đã đến làm việc tại Viện vào ngày 02/3/2013.