TS. Đào Ngọc Long báo cáo nội dung, kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu Ngày 09 tháng 11 năm 2013, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa ...
Địa điểm tổ chức: Bắc Kinh, Trung QuốcThời gian: 22-26 tháng 4 năm 2013
Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ. Định mức này được ...
Gần đây, BAE Systems công bố công nghệ định vị mới khai thác sự truyền sóng từ Wifi, Tivi, đài radio, và máy điện thoại di động để tính toán tọa độ vị trí. Sự ra đời của hệ thống ...