Ngày 02 tháng 10 năm 2013, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi nghe giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ mới của hãng Bentley trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày 13 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng quy định ...
Ngày 06 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở: “Nghiên cứu tích hợp một số ...
TS. Phạm Minh Hải và KS. Nguyễn Trường Sơn nhận phần thưởng từ Quỹ phát triển nghiên cứu khoa học Samsung Từ ngày 7 đến 20 tháng 10 năm nay,