Ngày 18 tháng 7 năm 2011 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài: “Nghiên cứu thiết kế ...
Ngày 19 tháng 7 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp đoàn cán bộ của Trung tâm Trắc địa Bản đồ Quốc gia Lào do Đồng chí Kong Kham làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại ...
Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã trao đổi với trường Đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Mátcơva một số vấn đề hai bên đã và đang nghiên cứu, triển ...
Đoàn công tác gồm Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Hà Minh Hòa, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phi Sơn cùng Giảng ...