Thẩm định thuyết minh đề tài cấp Bộ

Cập nhật : 22/04/2011
Lượt xem: 36
Chiều ngày 09/04/2011 tại trụ sở Viện Khoa học Đạc và Bản đồ, Hội đồng khoa học thẩm định các thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2011 đã thẩm định thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu kết hợp sử dụng số liệu trọng lực mặt đất, số liệu trọng lực biển, số liệu đo cao từ vệ tinh (Altimetry), số liệu gradient trọng lực vệ tinh (GOCE) và mô hình trọng trường (GAO – 2008) để chính xác hóa và chi tiết hóa trọng trường lực cục bộ trên phạm vi lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam”.

Đề tài do GS.TSKH.Phạm Hoàng Lân làm chủ nhiệm. 


(Theo Phòng KHCN&HTQT)