Lãnh đạo Viện khoa học đo đạc và bản đồ

Cập nhật : 25/12/2014
Lượt xem: 3059


TS. Lê Anh Dũng

Viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694402
Email: ladung@monre.gov.vn

  TS. Nguyễn Phi Sơn

Phó viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694414 
Email: npson@monre.gov.vn 


TS. Phạm Minh Hải

Phó viện trưởng

Điện thoại: (844) 62694410
Email: pmhai@monre.gov.vn