Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: 479 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6269 4406 
Fax: (84-24) 6269 4405
Liên hệ