Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: 479 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37561155 - 34561410
Fax: (84-4)37540186
Liên hệ