Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 30 (tháng 12/2016)

Cập nhật : 30/11/2016
Lượt xem: 823
 Trong tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 30 (tháng 12/2016) có những bài đăng sau:

Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị
thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam

Hà Minh Hòa - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Tóm tắt: 

Bài báo khoa học này trình bày các kết quả nghiên cứu trên thế giới và đề xuất bổ sung vào các tiêu chuẩn quốc gia về trọng lực chi tiết các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh dị thường không khí tự do bới các số hiệu chỉnh do khối lượng vật chất khí quyển và khối lượng vật chất địa hình giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình.
Ngoài ra, bài báo này đề xuất sử dụng phương pháp tính toán số hiệu chỉnh Faye theo tích phân lăng trụ khi tính đến cấu trúc của các mô hình số độ cao độ phân giải cao hiện nay.


Một phương pháp tính thể tích đối tượng 3D sử dụng mô hình tam giác
Trần Thùy Dương, Ngô Thị Liên, Trường Đại học Mỏ Địa chất
Lê Quang Hùng, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Môi trường và Vật liệu 
Tóm tắt:
Khi nghiên cứu đối tượng 3D, một trong những thuộc tính quan trọng có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn là tính toán thể tích của nó. Bài toán tính thể tích có thể được ứng dụng rất đa dạng trong nhiều ngành, lĩnh vực như: Bài toán tính lưu lượng trong thiết kế hệ thống tiêu thoát nước các công trình giao thông đường bộ, tính toán khối lượng nạo vét luồng lạch trong giao thông đường thủy; tính toán khối lượng đào, đắp trong xây dựng công trình; bài toán tính khối lượng thiết kế khai thác, kiểm kê trong quản lý khoáng sản; các bài toán tính thể tích trong công trình dân dụng… Gần đây đã có một số nghiên cứu đưa ra các giải pháp khác nhau để giải quyết bài toán này bằng mô hình TIN. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các phương pháp nêu trên, các giải pháp đưa ra còn tính toán phức tạp và chưa được tối ưu, qui trình thu thập dữ liệu phải tuân theo qui trình có điều kiện. Bài báo đưa ra một số phương pháp tính thể tích trong trường hợp tổng quát cho đối tượng 3D có hình dạng bất kì. Theo phương pháp được đề xuất, qui trình tính toán trở nên đơn giản, việc tổ chức đo đạc lấy số liệu thực địa linh hoạt, đa dạng và không phức tạp.

Đánh giá độ chính xác của mô hình Quasigeoid Quốc gia khởi đầu Vigac2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II

Lương Thanh Thạch - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt:
Bài báo khoa học này tiến hành đánh giá kiểm tra giá trị thế trọng trường W0 =62636847.291 m2.s-2 và giá trị độ cao H0 = 0.890 m của mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu, mà bản chất là đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II nhà nước. Các kết quả kiểm tra tiếp tục khẳng định sự tin cậy của các giá trị nêu trên làm cơ sở khoa học để giải quyết các bài toán trắc địa vật lý hiện đại ở nước ta.

Điều tra cơ bản về đất đai cần tiếp cận dưới góc độ tài nguyên
Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Thanh Thủy, Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ
Nguyễn Anh Tuấn, UBND phường Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội

Tóm tắt:

 Đất đai là tài sản quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động đồng thời cũng là sản phẩm lao động. Đất đai được xếp vào dạng tài nguyên hữu hạn, hiện hữu mà mỗi quốc gia luôn quan tâm, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, số lượng. Từ trước đến nay hoạt động điều tra cơ bản về đất đai chủ yếu là thống kê, kiểm kê về số lượng mà chưa có điều kiện để điều tra, đánh giá về chất lượng và nhiều thuộc tính khác của đất đai một cách đồng bộ và thống nhất, chưa hình thành được tiêu chuẩn, tiêu chí về các thành phần của tài nguyên đất. Trong bài báo này sẽ đề cập đến sự cần thiết của việc xây dựng bộ tiêu chí về thuộc tính của đất (Soil), đất đai (Land) dưới cách tiếp cận là tài nguyên, cơ sở xác lập các thành phần của tài nguyên đất, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về đất đai và tạo lập cơ sở lý luận phục vụ hoạt động điều tra cơ bản về đất đai trong thời gian tới.

Thuật toán nội suy và vẽ mặt cắt địa hình trên mô hình TIN
Nguyễn Quang Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt: Nội suy mặt cắt là việc làm thường xuyên của công tác tư vấn khảo sát địa hình, mô hình TIN được dùng để mô phỏng bề mặt địa hình và là dữ liệu cơ sở cho hầu hết các ứng dụng nội suy và phân tích địa hình trên máy tính. Bài báo này trình bày cách thức thành lập và lưu trữ dữ liệu mô hình số địa hình TIN, từ đó xây dựng thuật toán và chương trình máy tính nội suy mặt cắt địa hình, vẽ và hiển thị dữ liệu mặt cắt địa hình dạng số.

Xác định lượng bốc thoát nước thực tế tại lưu vực Sông Cầu bằng ứng dụng tư liệu ảnh Landsat
Nguyễn Văn Hùng, Cục Viễn thám quốc gia
Tóm tắt: Bốc thoát hơi nước bề mặt đất ET (evapotranspiration) là quá trình chuyển đổi khối lượng nước từ bề mặt (đất) thành hơi nước (bốc hơi) và từ thảm thực vật (thoát hơi nước) vào bầu không khí. Với sự phát triển của công nghệ viễn thám, trong những năm gần đây các nhà nghiên cứu trên thế giới đang từng bước ứng dụng công nghệ viễn thám để xác định lượng bốc thoát hơi nước thực tế ETa, giảm đáng kể về chi phí và công sức cho công tác quan trắc ngoại nghiệp. 
     Bài báo giới thiệu ứng dụng phương pháp Chỉ số cân bằng năng lượng bức xạ bề mặt đơn giản (Simple Surface Energy Balance Index) [7] ước tính lượng bốc thoát hơi nước thực tế ETa (mm/ngày) tại lưu vực Sông Cầu với việc sử dụng ảnh Landsat. 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển độ cao qua giếng đứng xuống hầm khi thi công  các công trình đường hầm có độ sâu lớn
Diêm Công Huy
Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng

Tóm tắt
: Nội dung của bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm và giải pháp kỹ thuật của công tác chuyển độ cao qua giếng đứng xuống hầm, một số kết quả đo thực nghiệm, từ đó lựa chọn phương pháp chuyển độ cao qua giếng đứng xuống hầm phù hợp nhất nhằm  nâng cao hiệu quả công tác định hướng hầm khi thi công các công trình đường hầm có độ sâu lớn.

Ứng dụng hệ phần mềm Bentley Map trong xây dựng, quản lý và phân phối các đối tượng không gian hai chiều và ba chiều
Lê Phú Hà, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tóm tắt:

Quá trình thành lập các loại bản đồ tại Việt Nam hiện nay dù bằng phương pháp nào thì nói chung đều phải trải qua công đoạn biên tập dữ liệu. Công đoạn này thường được thực hiện trên các phần mềm dạng CAD như Microstation, AutoCad... và biên tập rời rạc theo từng mảnh bản đồ, cách làm này gây phức tạp cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL). Nhiều đơn vị tại Việt Nam đã chuyển dần sang xây dựng dữ liệu bằng các phần mềm có kết nối đến hệ quản trị CSDL mà điển hình là phần mềm ArcMap của hãng ESRI hoặc Bentley Map của hãng Bentley Systems, với ưu điểm hỗ trợ nhiều người cùng biên tập trên một dữ liệu tập trung, được hỗ trợ bởi các công cụ lập trình bổ sung, sản phẩm sau khi hoàn thành ở dạng CSDL có cấu trúc, tiện lợi cho việc quản lý. 

Đề xuất mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh  tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh
Nguyễn Thanh Bình
Tóm tắt:

     Công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, kinh tế cũng như  an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong nền kinh tế quốc dân, công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thể thiếu được trong quản lý, quy hoạch, sử dụng đất. Đối với Quân đội, sản phẩm đo đạc và bản đồ giữ vai trò quan trọng trọng công tác đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ở các cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. 
     Vấn đề đặt ra là cần phải xây dựng mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm cho quốc phòng - an ninh, nhằm khai thác có hiệu quả nhất các nguồn thông tin, dữ liệu đo đạc bản đồ, tránh tình trạng sản xuất chồng chéo, gây lãng phí ngân sách nhà nước.