Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tóm tắt số 28 (tháng 6/2016)

Cập nhật : 26/10/2016
Lượt xem: 761
Nghiên cứu sự thay đổi độ cao giữa mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu và mặt quasigeoid toàn cầu trên phạm vi toàn cầu
PGS. TSKH. Hà Minh Hòa
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Tóm tắt: 

     Bài báo khoa học này đã chứng minh sự không đổi của độ cao của điểm bất kỳ trên mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu so với mặt quasigeoid toàn cầu trên phạm vi toàn cầu. Đây là cơ sở khoa học rất quan trọng để khai thác các mô hình trọng trường Trái đất EGM và mô hình địa hình động lực trung bình MDT (Mean Dynamic Topography) quốc tế trong việc giải quyết các bài toán trắc địa vật lý trên lãnh thổ quốc gia hoặc khu vực.

Nghiên cứu sử dụng mô hình bộ cảm tuyệt đối chính xác để thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
TS. Vũ Văn Chất,
TS. Phạm Xuân Hoàn,
Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu
Tóm tắt: 

     Nguồn tư liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 đã bắt đầu được khai thác từ tháng 05/2013 với các mục đích giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Bài báo sẽ giới thiệu quy trình thành lập bình đồ ảnh VNREDSat-1 sử dụng mô hình bộ cảm tuyệt đối chính xác trong phần mềm ENVI và đánh giá độ chính xác kết quả thu được.

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp-phần cơ sở khoa học
TS. Phạm Minh Hải
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Tóm tắt:
     Ngày nay, các ứng dụng ảnh vệ tinh phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, thí nghiệm hay ứng dụng phục vụ đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng ngày càng trở nên phổ biến. Quá trình chiết tách thông tin được sử dụng phổ biến là các phương pháp phân loại ảnh có kiểm định và không có kiểm định. Phân loại có kiểm định là một phương pháp xác suất có khả năng sắp xếp những điểm ảnh do người sử dụng định nghĩa thành những lớp khác nhau. Tuy nhiên, khi thực hiện phân loại ảnh có kiểm định ở khu vực có bề mặt lớp phủ hỗn hợp, độ chính xác của kết quả phân loại ảnh không cao do các kết quả phân loại ảnh bị ảnh hưởng bởi vấn đề nhiễu điểm ảnh. Nhiễu điểm ảnh là hiện tượng xảy ra khi một điểm ảnh có giá trị điểm ảnh thuộc lớp A nhưng trong kết quả phân loại ảnh thì điểm ảnh đó sẽ được phân loại vào lớp khác ngoài lớp A. Trong các ứng dụng sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải vừa và nhỏ, bề mặt đất hỗn hợp bao gồm nhiều đối tượng ảnh, công tác xử lý vấn đề nhiễu điểm ảnh bằng việc can thiệp vào các thành phần đất, nước, thực vật trên mỗi điểm ảnh nhằm cải thiện độ chính xác của kết quả phân loại là có tính cấp thiết cao. Do vậy trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp”. Trong phạm vi bài báo này, nhóm nghiên cứu sẽ giới thiệu cơ sở khoa học của giải pháp nâng cao độ chính xác của công tác phân loại ảnh khu vực có lớp phủ hỗn hợp. Phần thực nghiệm sẽ được trình bày trong số tới của Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Giải pháp lựa chọn phương pháp trộn ảnh đối với ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao (WorldView-2)
Đỗ Thị Hoài
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Tóm tắt:
     Trộn ảnh là một công nghệ kết hợp các loại ảnh với nhau để tạo ra một loại ảnh mang nhiều thông tin hơn để tăng cường khả năng phân tích - nhận biết các đối tượng trên ảnh. Việc trộn ảnh vệ tinh quang học tức là kết hợp ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ nhằm tạo ra ảnh vừa có độ phân giải cao về phổ (màu) như ảnh đa phổ lại vừa có độ phân giải cao về không gian như ảnh toàn sắc. Trong nội dung bài báo, các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp trộn dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao (WorldView - 2) và phân tích các chỉ số đánh giá chất lượng phổ trên ảnh sau khi trộn. Phương pháp trộn ảnh được nghiên cứu là: Phương pháp biến đổi hệ màu IHS cải tiến (Modified IHS); Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA- Principal Component Analysis); Phương pháp nhân ảnh (Multiplicative); Phương pháp HPF (High Pass Filter);  Phương pháp biến đổi Brovey. 

Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Trường Xuân
Trần Xuân Trường, Trần Mai Hương
Trường Đại học Mỏ - Địa Chất
Lưu Văn Doanh
Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ
Tóm tắt: 

     Xử lý phổ hay hiệu chỉnh phổ là quá trình loại bỏ hoặc làm giảm bớt các sai số do ảnh hưởng của điều kiện khí quyển, nguồn sáng chiếu và bề mặt địa hình. Có hai loại hiệu chỉnh phổ: hiệu chỉnh tuyệt đối và hiệu chỉnh tương đối. Trong bài báo nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu các phương pháp hiệu chỉnh phổ tương đối từ đó xây dựng phương pháp hiệu chỉnh phổ trên ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Phương pháp được lựa chọn bao gồm nắn chỉnh hình học ảnh, lựa chọn các đối tượng bất biến giả định, xác định tham số chuẩn hóa. Kết quả thực nghiệm được kiểm định qua các phép phân tích thống kê giá trị độ sáng của pixel trên ảnh trước và sau chuẩn hóa phổ. Độ chính xác của kết quả thể hiện phương pháp lựa chọn là hợp lý.

Công cụ chuyển đổi tọa độ online phục vụ chuyển đổi tọa độ qua lại giữa VN2000 và WGS84
PGS. TS. Trần Trọng Đức
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt:

     Theo quyết định số 83/2000/QĐ-TTg, tọa độ bản đồ được lưu trữ và thể hiện theo hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Thế nhưng trong thực tế ứng dụng, chẳng hạn trong lĩnh vực GPS, tọa độ được ghi nhận có thể là tọa độ trong hệ tọa độ quốc tế WGS84 trước khi được chuyển đổi về hệ tọa độ VN-2000. Việc chuyển đổi tọa độ qua lại có thể được thực hiện bởi một số phần mềm thương mại chuyên dụng. Tuy nhiên, thay vì phải trang bị phần mềm chuyên dụng, bài báo này đề xuất xây dựng một hệ thống chuyển đổi tọa độ online để chuyển đổi tọa độ thông qua internet. Hệ thống - được xây dựng theo mô hình client/server - cho phép người sử dụng chỉ với một trình duyệt web, như firefox, có thể tính chuyển tọa độ giữa hai hệ thống mà không cần đến một phần mềm chuyên dụng. Một thực nghiệm đã được tiến hành sử dụng hệ thống vừa xây dựng để chuyển đổi tọa độ của 100 điểm ngẫu nhiên trong phạm vi Việt Nam. Kết quả chuyển đổi tọa độ nhận được là phù hợp với kết quả nhận được khi sử dụng thư viện mã nguồn mở nổi tiếng Proj4js, qua đó khẳng định tính đúng đắn của hệ thống được đề xuất. 

Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đầu thu VNREDSat-1 và môi trường khí quyển tới kết quả xử lý bức xạ ảnh
Lê Danh Cường, Nguyễn Văn Bình
Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Đinh Xuân Trường,
Bộ Công An
Trần Ngọc Tưởng
Cục Viễn thám quốc gia
Lương Chính Kế
Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam
Tóm tắt:

     Biến đổi bức xạ ảnh mà đầu thu ảnh vệ tinh quang học ghi nhận được từ trị DN về ảnh bức xạ phản xạ bề mặt đất giống như thực tế ngoài thực địa là vấn đề rất phức tạp. Trước hết cần kể đến ảnh hưởng của hệ thống ghi nhận ảnh của đầu thu và tiếp theo là ảnh hưởng của môi trường khí quyển. Ảnh hưởng hệ thống ghi nhận ảnh được nhà cung cấp ảnh đưa ra, thông qua hai tham số kiểm định Gain và Offset (Bias) trong tệp siêu dữ liệu (header file) của ảnh. Từ đó, chúng ta biến đổi ảnh DN về ảnh bức xạ ở đỉnh khí quyển (hay ảnh bức xạ trước đầu thu). Bước tiếp theo, chúng ta cần loại bỏ ảnh hưởng của môi trường khí quyển tới bức xạ ảnh để nhận được ảnh phản xạ ở bề mặt đất của đối tượng. Phương pháp DOS (Dark Object Substraction) được coi là phương pháp rất thực tế vì không đòi hỏi các tham số về khí quyển, mà chỉ cần trích xuất một số thông tin từ ảnh có trong tệp siêu dữ liệu. Trong nghiên cứu của chúng tôi sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Kết quả thực nghiệm cho thấy sản phẩm NDVI được tạo ra từ ảnh phản xạ bề mặt (Ro-surf) đảm bảo tính trung thực hơn so với ảnh NDVI được tạo ra từ ảnh gốc DN, hay từ ảnh bức xạ ở đỉnh khí quyển R, hoặc từ ảnh phản xạ ở đỉnh khí quyển (Ro-toa). Điều này phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới.

Phân tích, thiết kế giao diện Webatlas tổng hợp vùng Tây Nguyên
Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Kỳ
Viện Địa Lý -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Trường Xuân, Đinh Bảo Ngọc - Trường đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Trịnh Việt Nga - Cục Viễn thám Quốc Gia
Tóm tắt:

     Bài báo này giới thiệu quá trình phân tích, lựa chọn ngôn ngữ HTML5, CSS3 và JQuery để thiết kế xây dựng phần giao diện cho website tổng hợp vùng Tây Nguyên cho nhóm người dùng.

Lựa chọn phương pháp tính sai số trung phương vị trí điểm giữa phục vụ việc đánh giá độ tin cây của đường chuyền đo hai góc nối
PGS. TS. Trương Quang Hiếu - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
ThS. Tống Thị Hạnh - Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tóm tắt:

Bài báo nhằm phân tích khả năng ứng dụng của sai số trung phương vị trí điểm giữa để đánh giá độ tin cậy đường chuyền đo hai góc nối. Đề xuất các phương pháp tính sai số vị trí điểm giữa, từ đó lựa chọn phương pháp đánh giá độ chính xác hợp lý.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)