Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Cập nhật : 11/08/2020
Lượt xem: 497
Công văn 367/TB - HĐTDVC ngày 11/8/2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, thông báo kết quả thi vòng I, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.