Sấng ngày 22/12/2011, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ kỉ niệm 67 năm ngày Quốc phòng toàn dân và tổng kết công tác Dân quân tự vệ năm 2011
Nhân Ngày Truyền thống ngành đo đạc và bản đồ, kỷ niệm 52 năm ngày thành thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (14/12/1959 – 14/12/2011), sáng 14/12, Cục Đo đạc và Bản Đồ Việt ...
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2011 - 2014 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2009 - 2011 và ...
Thực hiện công văn số 2971/BTNMT-VP ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng chiến lược khoa học công nghệ lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ