Sáng 30/01/2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí, mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Đông đảo các cán bộ hưu trí của Viện đã nghỉ hưu tham dự buổi gặp ...
Trung tâm Tin học Trắc địa và Bản đồ  Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ tặng sách năm 2019
Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện.