Sáng ngày 06/3/2020, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản ...
Ngày 21/5/2020 tại phòng 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiến hành tổ chức buổi họp với các Nghiên cứu sinh về tiến độ, chương trình đào tạo.
Sáng ngày 8/5/2020 tại Hội trường phòng 102, trụ sở 479 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Khoa ...
Chi bộ Khoa học, Đào tạo và Tạp chí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022