Ngày 30/10/2018, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ; Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và ...
Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lương Thanh Thạch