Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ

Cập nhật : 18/06/2020
Lượt xem: 1512

Ngày 18 tháng 6 năm 2020cơ quan chủ trì Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chứcHội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ.

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Phi Sơn

Tên đề tài: “Nghiên cứu tích hợp thiết bị IMUvà GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn”.

Mãsố: TNMT.2017.07.02

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Lưu Hải Âu

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-VĐĐBĐ ngày 15/6/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Tham gia buổi nghiệm thu có đầy đủ thành viên hội đồng, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ…


 

Mục tiêu của đề tài:           

-Xây dựng giải pháp tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS), trên thiết bị bay không người lái (UAV).

-Đề xuất quy trình, công nghệ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn từ dữ liệu thu được của thiết bị IMU và GNSS tích hợp trên thiết bị bay không người lái UAV.

Việc nghiên cứu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) để xác định chính xác tọa độ, độ cao tâm ảnh của ảnh chụp UAV đã tiến tới giảm đáng kể công tác dã ngoại hướng tới mô hình tự động hóa hoàn toàn công tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn từ ảnh UAV. Thay đổi đáng kể phương thức xây dựng bản đồ truyền thống.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả của đề tài và trả lời một số câu hỏi của Hội đồng. Các chuyên gia, các nhà khoa học đã đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả. Đề tài cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu và nội dung đã đề ra. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần phải bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết để chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ. Kết quả nghiên cứu cần được đưa vào thực tế; Bộ phần mềm phải tương thích với phần mềm máy tính thông dụng để dễ dàng sử dụng.

Kết quả:   7/7 phiếu đạt.                                                                                                                     

                                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)