Cụm tự vệ số 10: Họp bàn nhiệm vụ huấn luyện và Lễ ký giao ước thi đua năm 2018

Cập nhật : 04/04/2018
Lượt xem: 187

Cụm tự vệ số 10 – Ban Chỉ huy quân sự Quận Bắc Từ Liêm gồm 6 đơn vị: Ban CHQS Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (cụm trưởng); Ban CHQS Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Ban CHQS Liên đoàn Intergeo; Ban CHQS Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội; Ban CHQS Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và Ban CHQS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà.
Tại Hội nghị, Ban CHQS 6 đơn vị trong cụm thi đua số 10 đã tiến hành thảo luận, thống nhất các nội dung giao ước thi đua, quy chế hoạt động, chương trình hoạt động, đăng ký thi đua và kế hoạch tổ chức các hoạt động chung của Cụm thi đua trong năm 2018.
Phát biểu tại lễ ký kết, trung tá Nguyễn Văn Tú – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng nhất trí cao với nội dung của cụm đề ra; đồng thời đề nghị Ban CHQS các đơn vị trong Cụm tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban CHQS Quận Bắc Từ Liêm về các mặt công tác.
(Theo Phòng Khoa học - Đào tạo - Hợp tác quốc tế và Tạp Chí)