Giới thiệu sách mới của PGS. TSKH. Hà Minh Hòa

Cập nhật : 12/06/2013
Lượt xem: 132
Ngày 31 tháng 5 năm 2013, PGS. TSKH. Hà Minh Hòa đã hoàn thành và xuất bản cuốn sách chuyên khảo: “Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay”.
Thông tin chung
Tên tác giả: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Số trang: 287 trang
Giới thiệu nội dung:
Viết về phương pháp đánh giá ổn định (Robust), phương pháp tìm kiếm các giá trị đo thô, phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay, phương pháp bình sai ghép nối các mạng lưới trắc địa và phương pháp xác định các vectơ chuyển dịch của vỏ trái đất.
Độc giả cả nước có nhu cầu tìm đọc, mời liên hệ với đồng chí: 
Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại: 0943 184 681
Email: ntthuongkhcn@gmail.com(Theo Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)