Hội đồng Khoa học công nghệ thường trực của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức buổi họp về phát triển công tác nghiên cứu Viễn thám.

Cập nhật : 04/05/2011
Lượt xem: 13
Ngày 26/04 tại Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ, Hội đồng Khoa học công nghệ thường trực của Viện đã tổ chức buổi họp về phát triển công tác nghiên cứu Viễn thám. Tham gia buổi họp ngoài lãnh đạo Viện còn có các thành viên của hội đồng như: PGS.TS Nguyễn Đình Dương – Viện Vật lý Địa cầu – Viện Khoa học Việt Nam, TSKH Lương Chính Kế - Trung Tâm Viễn Thám Quốc gia….
Tại buổi họp,các đại biểu đã trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề cần đầu tư nghiên cứu  nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ Viễn thám trong công tác Tài nguyên và Môi trường. Các chuyên gia về Viễn thám mong muốn đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu về Viễn thám với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 


(Theo Phòng KHCN&HTQT)