Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa ...
Sáng 27/7 tại phòng họp 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2018. 
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ