Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có buổi Hội thảo về “Giới thiệu Công nghệ khảo sát hàng không lidar tích hợp camera liên hoàn đất biển của ...
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (09/7/1994 - -9/7/2019), Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ V với chủ đề "Phát ...
Hội thảo luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lại Văn Thủy.
Chiều ngày 26/4/2019 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Đài Loan