Kết quả thực hiện công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2011
Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Các giảng viên cùng Lãnh đạo Viện thăm quan máy móc, trang thiết bị của Viện Ngày 01/02/2012, Lãnh Đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt cuối năm các cán bộ tham ...
Ngày 31/01/2013, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 và Phương hướng ...