Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2013, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi gặp mặt tất niên và mừng xuân Quý tỵ 2013 tại Hội trường tầng 5 của Viện.
Ngày 07/3/2013, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2012 và triển khai công tác công đoàn năm 2013. 
Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 25/3 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí ...
Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Chiến ...