Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì buổi giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên ...
Khối thi đua số IV bao gồm các viện, các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, kỷ niệm 50 ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu: Nghị định số: 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động ...