Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lương Thanh Thạch
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa ...
Sáng 27/7 tại phòng họp 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2018.