Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Trắc địa Bản đồ với sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”
MỘT SỐ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị Khoa học “Đo đạc ...
Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, tư vấn khoa ...