Sáng ngày 05/5/2014, Ban quản lý dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở, đóng thầu gói thầu số ...
Chuyển giao công nghệ máy đo trọng lực hàng không TAGS - AIR
Khai mạc lớp học chuyển giao công nghệ tại Viện Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức khai mạc lớp học chuyển giao công nghệ hệ thống đo trọng ...
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV với chủ đề “Đo đạc Bản đồ với ứng phó Biến đổi Khí hậu”, dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 7 năm 2016.