Ngày 08/01/2014, Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2014
Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014
PGS. TSKH. Hà Minh Hòa đã hoàn thành và xuất bản cuốn sách chuyên khảo: “Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay”.
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Trắc địa Bản đồ với sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”