Sáng ngày 05/5/2013, Ban quản lý dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở thầu gói thầu: Máy đo ...
 Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2013, PGS. TSKH. Hà Minh Hòa - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp nhận sách của gia đình cố TS. Vũ Nghiễm trao tặng.
Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 5 năm 2013, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tiếp hai đoàn sinh viên khoa Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đến tìm hiểu ...
Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, PGS. TSKH Hà Minh Hòa đã trao tặng cho Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia 25 cuốn sách chuyên khảo: “Phương ...