Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ tặng sách năm 2019
Bảo vệ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện.
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán và Phó Chánh văn phòng Viện.
Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay bà Hoàng Thị Xuân về hưu theo chế độ.