Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay bà Hoàng Thị Xuân về hưu theo chế độ.  
Ngày 30/10/2018, tại Hội trường phòng 102, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ; Đến dự có lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và ...
Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh Lương Thanh Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.