Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Lương Thanh Thạch
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ thông tin Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa ...
Sáng 27/7 tại phòng họp 102 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2018. 
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ