Procurement Procurement of raw materials in 2017 to serve the scientific theme

Cập nhật : 01/09/2017
Lượt xem: 2209
- Bên mời thầu: Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ - Bộ tài nguyên môi trường.

- Tên gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu năm 2017 phục vụ đề tài khoa học:"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất".

- Tên dự án: Đề tài khoa học: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất". Mã số đề tài: BĐKH.10/16-20

- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học

- Hình thức đấu thầu: cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 08h30 ngày 31 tháng 8 năm 2017 đến trước 9h ngày 11 tháng 9 năm 2017(trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành: tại Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ. Địa chỉ số 479 Hoàng Quốc Việt  - Cầu Giấy - Hà Nội

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2017 tại Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ . Địa chỉ số 479 Hoàng Quốc Việt  - Cầu Giấy - Hà Nội.

Hà nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017
Viện trưởng Lê Anh Dũng đã ký


Tải xem tài liệu tại đây: