Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày 15/12/2017, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức tổng kết 5 năm công tác đào tạo sau đại học và trao bằng tiến sĩ cho tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương. Đến dự hội nghị ...
Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ...
Thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hùng