Lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm, nâng cấp thiết bị radar xuyên đất

Cập nhật : 27/07/2017
Lượt xem: 135
Sáng ngày 10/7/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm, nâng cấp thiết bị radar xuyên đất (GPR/GEORADAR) thế hệ RIS Family của hãng IDS GEORADAR (Italia). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Đến tham dự Lễ mở thầu có các đồng chí lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; đại diện tư vấn: Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí trong Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” và đại diện các nhà thầu.
     Đúng 09h00 phút ngày 10/7/2017, đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tuyên bố đóng thầu.
     Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ban quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn: Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường; và toàn thể các nhà thầu.
     Đúng 10h00 phút ngày 10/7/2017, lễ mở thầu kết thúc./. 


(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)