Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật : 25/06/2020
Lượt xem: 289

Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ, Nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BộTài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo đai diện cho các đơn vị Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Tài nguyên và Môi trường miền Nam…cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong các chi bộ cũng về dự đầy đủ.

 
Toàn cảnh Đại hội

Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có 6 chi bộ với tổng số đảng viên là 59. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Trong 5 năm qua, Đảng bộ Viện cơ bản đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong việc sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học; củngcố và phát triển các chuyên ngành trắc địa, bản đồ; từng bước đổi mới cơ chế quản lý cũng như nâng cao đời sống cán bộ viên chức và người lao động.

Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 
Đoàn Chủ tịch

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 BCH Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra như: nâng cao số lượng, chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung và của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói riêng. Theo đó tập trung vào nghiên cứu cơ sở lý luận và luận cứ thực tiễn trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ. Tổ chức công tác đào tạo trình độ tiến sĩ, tổ chức thực hiện các dự án chuyên môn do Bộ giao hàng năm đạt hiệu quả và chất lượng cao. Bên cạnh đó Đảng ủy cũng định hướng cho công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học còn mỏng, đặc biệt là cán bộ có học hàm, học vị chưa cao, chưa đáp ứng được quy hoạch phát triển của Viện.

Trong nhiệm kỳ mới, toàn Đảng bộ cần phấn đấu về mọi mặt, tăng cường vai trò lãnh đạo của các Chi bộ, Đảng bộ trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành hành động cụ thể. Mỗi quần chúng, đảng viên phải gương mẫu tích cực phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”;

Mục tiêu của nhiệm kỳ tới là phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nghiên cứu nhằm tạo đà cho sự phát triển của Viện nói riêng và thành công chung của ngành tài nguyên môi trường cũng như phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 
Đồng chí Đỗ Thị Tâm - UVBTV Đảng ủy, CVP Đảng - Đoàn Bộ TN & MT phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trong nhiệm kỳ vừa qua, đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu,vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được của Đảng bộ rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cân phải thẳng thắn nhìn nhận vào một số tồn tại, cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí và đề nghị các đảng viên phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế , khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo bước phát triển vững chắc hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 
Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


 
Đồng chí Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện KHĐĐ&BĐ phát biểu tại Đại hội

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Phi Sơn – Viện trưởng Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã cảm ơn đồng chí Đỗ Thị Tâm, đồng chí Dương Trung Thành và các đại biểu, khách quý, cùng toàn thể  các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đã dành những tình cảm và trách nhiệm để Đại hội được thành công tốt đẹp. Và mong muốn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí khẳng định, với tinh thần “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”./.

Một số hình ảnh chào mừng Đại hội.

 


 (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)