Tóm tắt số 25 (tháng 9/2015)
Được sự hướng dẫn khoa học của TSKH Lương Chính Kế và TS Đào Ngọc Long, NCS Nguyễn Văn Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ...
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ được quy định tại Quyết định số 933/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sáng ngày 30/8/2017, tại Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho công chức, viên chức quản ...