Dự thảo về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức Khoa học và Công nghệ công

Cập nhật : 03/11/2014
Lượt xem: 159

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trân trọng giới thiệu Dự thảo về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập của Bộ Khoa học Công nghệ

. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị hướng dẫn thực hiện 
thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN 
(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)