Giới thiệu chung

Cập nhật : 24/12/2015
Lượt xem: 735
Theo Quyết định số 933/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ như sau:
- Vị trí - Chức năng: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về trắc địa và bản đồ; đào tạo trình độ tiến sĩ về trắc địa và bản đồ. 
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. 

Trụ sở tại thành phố Hà Nội:
          Địa chỉ: 479 Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
          Điện thoại: (84-4)-62694404    *   Fax: (84-4)-62694405
          Email: vtvkhddbd@monre.gov.vn
          Website: www.vigac.vn
Phân viện Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh):
          Địa chỉ: 30 Đường số 3, KP4, P.Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
          Điện thoại: (84-8)-3740 3824    *   Fax: (84-8)-3740 3824
          Email: