Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng...

Cập nhật : 20/10/2018
Lượt xem: 579

Sáng ngày 19/10/2018 tại Hội trường Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã diễn ra “Hội Nghị Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giai đoạn 2015-2018 và định hướng đến 2021”.

Chủ trì Hội nghị TS. Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; TS Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; TS Lê Anh Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đồ.


TS.Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị.

Thành phần các đại biểu tham dự có khách mời đại diện cho Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Tài chính; lãnh đạo, chuyên viên đại diện cho các tổ chức của Bộ Tài nguyên và môi trường. Cụ thể gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính,Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam,Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Cục Công nghệ thong tin và dữ liệuTNMT. Viện Chiến lược, chính sách Tài nguyên và Môi trường. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Viện Khoa học Tài nguyên nước. Viện Ngiên cứu quản lý đất đai. Viện Nghiên cứu Biển và hải đảo. Viện Khoa học Môi trường và các cán bộ, phóng viên của Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT, Báo TNMT, Tạp chí TNMT đến dự và đưa tin về hội nghị.

Qua quá trình tổ chức triển khai từ cuối năm 2014 đến 10/2018, Bộ TN và MT đã cố gắng theo sát, phù hợp với tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại các Viện, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định về quản lý các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong Quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Bộ.
Kết quả bước đầu đã góp phần phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ TN&MT về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu. Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã có những đóng góp đáng kể, định hướng phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng chuyên sâu, đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ, nghành.

 
TS. Lê Anh Dũng – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó kết quả từ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các Viện nghiên cứu đã có những ứng dụng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Tuy nhiên, việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại. Nhiều nhiệm vụ chưa phù hợp hoặc chậm đưa vào thực tiễn dẫn đến không còn tính thời sự, chưa đóng góp nhiều trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Thứ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó Thứ trưởng Võ Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo đi tham quan phòng truyền thống của Viện Khoa học và Bản đồ.
   Một số hình ảnh tại buổi lễ.

          

                                              
                                                                                     (Phòng Khoa học,ĐT,HTQT & TC)