Hội thảo chuyên đề “Mô hình Quasigeoid trên biển Đông”

Cập nhật : 04/01/2016
Lượt xem: 224
Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Mô hình Quasigeoid trên biển Đông” của Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá các mặt chuẩn mực nước biển (mặt “0” độ sâu, trung bình và cao nhất) theo các phương pháp trắc địa, hải văn và kiến tạo hiện đại phục vụ xây dựng các công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam trong xu thế biến đổi khí hậu”, mã số: KC.09.19/11-15, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15.
Buổi Hội thảo với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học đại diện cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Hội Trắc địa và Bản đồ Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 
Việc xây dựng mô hình Quasigeoid quốc gia độ chính xác cao là bài toán khoa học và kỹ thuật then chốt để thực hiện hai nhiệm vụ song song của ngành Đo đạc và Bản đồ: Hiện đại hóa hệ độ cao quốc gia HP72 dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu kết hợp với việc xây dựng hệ quy chiếu tọa độ không gian quốc gia. Bài toán nghiên cứu xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu nhằm hai mục tiêu chính:
- Dựa trên mô hình trọng trường Trái đất EGM2008, các kết quả xác định thế trọng trường của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu và độ cao của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu so với mặt geoid toàn cầu để xây dựng mô hình quasigeoid khởi đầu VIGAC2014;
- Đánh giá độ chính xác của độ cao chuẩn được xác định nhờ mô hình quasigeoid VIGAC2014 và công nghệ GPS. Thực hiện chuyển độ cao chuẩn quốc gia lên các mặt biển trung bình được xác định từ các kết quả đo mực nước biển tại một số trạm nghiệm triều được bố trí trên các đảo.
Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã góp ý, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.


(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)