Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ việt nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp trắc địa ảnh Matxcơva

Cập nhật : 08/05/2009
Lượt xem: 1973
Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-BTNMT ngày 22/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán “Bổ sung lưới trọng lực tuyệt đối, xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực hạng I Nhà nước”, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Xí nghiệp Trắc địa ảnh Matxcơva (Liên bang Nga) tiến hành đo trọng lực tuyệt đối với độ chính xác ± 5 Micro Gal bằng máy trọng lực lazer rơi tự do trên 1 điểm trọng lực tuyệt đối Láng (Hà Nội), Điện Biên, Cao Bằng, Sa Pa, Vinh, Lao Bảo, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuật, Tp. Hồ Chí Minh, Đảo Phú Quốc.
11 điểm trọng lực tuyệt đối độ chính xác rất cao thuộc Hệ thống trọng lực cơ sở bao phủ toàn quốc là cơ sở để phát triển mạng lưới trọng lực hạng I quốc gia và đánh giá sự biến thiên của trọng trường Quả đất trên lãnh thổ quốc gia phục vụ nghiên cứu sự dâng lên của nước biển và các tai biến tự nhiên khác.
Với hệ thống trọng lực cơ sở gồm 11 điểm trọng lực tuyệt đối, Việt Nam đi vào danh sách rất ít các quốc gia trên thế giới (sau Mỹ, Liên Bang Nga, Trung Quốc và một số nước Châu âu) và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á có trên 10 điểm trọng lực tuyệt đối độ chính xác cao.
Với hệ thống trọng lực cơ sở được xây dựng, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đang triển khai nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình tính toán xác định sự dâng lên của nước biển do biến đổi khí hậu toàn cầu trên cơ sở sử dụng các kết quả đo đạc trọng lực tuyệt đối đã có và đo bổ sung trên các đảo xa bờ.