Lễ đóng, mở thầu gói thầu số 8 và gói thầu số 9 - Dự án Tăng cường “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học

Cập nhật : 06/05/2014
Lượt xem: 170
Sáng ngày 05/5/2014, Ban quản lý dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở, đóng thầu gói thầu số 8: “Máy và cac thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm” và gói thầu số 9: “Máy dò và thành lập bản đồ công trình ngầm và đào tạo, chuyển giao công nghệ”. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     Đến tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; đại diện tư vấn: Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí trong Ban quản lý dự án và đại diện các nhà thầu.
     Đúng 9h00’ phút ngày 05/5/2013, đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư “Tăng cường trang thiết bị công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tuyên bố đóng thầu.
     Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Ban quản lý dự án, đại diện đơn vị tư vấn: Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường; và toàn thể các nhà thầu.
     Buổi Lễ kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.


(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)