Một số bài báo đăng trên Tạp chí Kỹ thuật Đo ảnh và Viễn thám (PE&RS) - số tháng 5 năm 2017

Cập nhật : 26/06/2017
Lượt xem: 2353
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ biên dịch một số bài báo đăng trên Tạp chí Kỹ thuật Đo ảnh và Viễn thám (PE&RS) - số tháng 5 năm 2017, trân trọng gửi tới quý độc giả.

Ý kiến đóng góp xin gửi về: lelanlam94@gmail.com