Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Cập nhật : 17/07/2017
Lượt xem: 33
Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)