Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Cập nhật : 17/07/2017
Lượt xem: 337
Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)