Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ:

Cập nhật : 17/01/2013
Lượt xem: 305
Ngày 16 tháng 01 năm 2013 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu xác định độ chính xác đo vẽ bản đồ địa chính các loại đất để hoàn thiện, bổ sung một số quy định trong thành lập bản đồ địa chính ở nước ta” do ThS. Nguyễn Phi Sơn thực hiện.
    Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Cơ sở được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-VĐĐBĐ ngày 07 tháng 01 năm 2013. TS. Lê Anh Dũng – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài.
     Mục tiêu của đề tài là đề xuất các quy định về độ chính xác đo vẽ bản đồ địa chính cho các loại đất theo mục đích sử dụng và các giải pháp công nghệ đo đạc, nhằm hoàn thiện các quy định về thành lập bản đồ địa chính ở nước ta.
     Đề tài đã làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về mối quan hệ giữa độ chính xác xác định vị trí các điểm trên ranh giới thửa đất và giá trị đất. Từ đó đưa ra các đánh giá về độ chính xác cho bản đồ địa chính theo từng loại đất.
     Sản phẩm của đề tài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ, ngoài ra còn phục vụ cho các địa phương trong công tác đo đạc địa chính hiệu quả và kinh tế hơn.
     Hội đồng đã trao đổi, nhận xét, đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài và đề xuất với tác giả nên dùng các luận điểm, kết quả của đề tài làm cơ sở, mở rộng hướng nghiên cứu thêm cho các vấn đề liên quan.
     Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện của đề tài với 100% phiếu đạt xuất sắc.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)