Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KC09.19/11.15

Cập nhật : 04/01/2016
Lượt xem: 114
Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá các mặt chuẩn mực nước biển (mặt “0” độ sâu, trung bình và cao nhất) theo các phương pháp trắc địa, hải văn và kiến tạo hiện đại phục vụ xây dựng các công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam trong xu thế biến đổi khí hậu”, mã số: KC.09.19/11-15, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài do GS. TS Võ Chí Mỹ làm Chủ tịch cùng các thành viên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài.

Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã xem xét, đánh giá nội dung, nghiệm thu kết quả thực hiện của Đề tài đạt loại Khá.
Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến và hoàn thiện để chuẩn bị nghiệm thu cấp Nhà nước.


(Theo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế)