Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam”

Cập nhật : 23/11/2018
Lượt xem: 1432

Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam”

Mã số: TNMT.2016.06.09

Chủ nhiệm đề tài: TS. NguyễnThị Thanh Hương

 

Ngày22.11.2018 Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ đẫ tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành hệ thống địa chính biển Việt Nam” (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương –Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo,Hợp tác quốc tế và Tạp chí)
Mục tiêu của đề tài là: Đề xuất mô hình của hệ thống địa chính biển Việt Nam, khung kỹ thuật và dữ liệu của hệ thống địa chính biển.

Theo ý kiến của các thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, kết quả nghiên cứu thử nghiệm cần được tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm trong phạm vi lớn hơn nữa, để có thể triển khai trong thực tiễn tại các, tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay.